Ugrás a tartalomhoz

Kedves barátom!

Kedves barátom!

A Tündérkert mi más, mint nyitott szer és porta?!
Nyitott a vissza- és befogadásra, nyitott a visszatanulásra.
A Kaszás Attila Pajta Színház és Galéria örömmel ajánlja Hétrétország figyelmébe őshonos gyümölcs hagyatékának viszáki mentő gondolatát.
2009 óta tudom, hogy a művészet – benne a színházművészet – lehet, nem csak mulattató, szórakoztató öncél, de vállalhat kultúrahordozó, azt közvetítő szándékú feladatot is. Vagy szándék mentén, csak azt, érzelmi, gondolati belső és külső határokat átívelőn. A KAPSZ, mint színház és mint galéria 2008 óta ezt teszi. Sülyi Péter immáron több évtizede ajánlja a belső és külső közfigyelem számára a szerek és porták kultúra tartó kis köreit. Az Őrvidék figyelmet érdemel. Nem csupán a turizmus mindenen átsikló „tömeg” figyelmét. Hisz a tömegnek nem is lehet kultúrája, hisz az csak közösségnek van. Az Őrség hazát védő közösség, mely tájat fenntartó kultúrát teremtett. Az Őrség nemzeti kultúránk apró népi kultúráját hordozza. Göcsej, Hetés, Vendvidék…
Szóval olyan régiót támogat alázatos szorgalommal Sülyi Péter, melynek fájdalmas közössége engem is befogadott.
Kedves barátom!
Ha eljössz, itt-ott, ide-oda helyezett programjainkra, gondolj azokra az emberekre is, akik munkájuk gyümölcsét is ajánlják. Ajánlom figyelmébe őshonos gyümölcsfáinkat mentő bizonyosságunkat, a Tündérkertünket, és szeretettel várom programjainkra!

Szarvas József